Na zaproszenie Urzędu Gminy Dydnia przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym opracowywanej aktualnie „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2031”.

Dydnia 1

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Dydnia (fot. U.G. Dydnia)

W spotkaniu, które odbyło się 4 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy wzięli również udział m.in.  Parlamentarzyści,  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Starosta Sanocki.  Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń przedstawiła potencjał regionu i perspektywiczne propozycje zintensyfikowania rozwoju społeczno – gospodarczego. Jak zauważyła, jednym z takich elementów byłby niewątpliwie wielofunkcyjny zbiornik na Sanie. 

Dydnia 2

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poinformował, że aktualnie trwają prace nad aktualizacją Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Robocza wersja tego dokumentu, który obecnie podlega konsultacjom społecznym, przewiduje realizację wielofunkcyjnego zbiornika na Sanie w miejscowości Temeszów. Wstępne założenia przewidują, że zbiornik ten, oprócz retencjonowania wody zapewniałby również ochronę przeciwpowodziową, dzięki rezerwie powodziowej w wysokości niemal 30 mln m3. 

Dydnia 3

W takcie spotkania omówiono również inne, strategiczne dla gminy zamierzenia inwestycyjne, w tym m.in. budowę mostu na Sanie, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 oraz eksploatację złóż kruszywa.