W piątek 16 lipca około godziny 12-stej do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Rzeszowie wpłynęła informacja telefoniczna o prawdopodobnym zanieczyszczeniu rzeki Wisłok w miejscowości Nowa Wieś na terenie gminy Trzebownisko.

O zaistniałym zdarzeniu zostało poinformowane Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, WIOŚ oraz Zarząd Zlewni w Krośnie. Na miejsce udał się Kierownik Nadzoru Wodnego w Rzeszowie.

mleko 1

Podczas wizji lokalnej potwierdził, że z kolektora usytuowanego na lewym brzegu Wisłoka przy drodze wojewódzkiej nr 878 wypływa rdzawa, bezzapachowa zawiesina. Zanieczyszczenia nie ma charakteru substancji ropopochodnej a w rejonie wylotu brak śniętych ryb. Oszacowano, że orientacyjna ilość wypływającej substancji to około 15-20 l/s.

Pracownicy Zarządu Zlewni w Krośnie ustalili listę podmiotów odprowadzających wody opadowe do przedmiotowego kolektora i aktualnie trwa ustalanie przyczyny i miejsca pochodzenia zanieczyszczeń.