W dniu 28 czerwca Zarząd Zlewni w Stalowej Woli został poinformowany przez przemyski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego o stwierdzeniu śniętych ryb na zbiorniku wodnym „Stary Lubliniec”. Pracownicy Wód Polskich  z Nadzoru Wodnego w Biłgoraju natychmiast poinformowali o tym fakcie przemyska delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i udali się na miejsce zdarzenia.

 lubliniec 1

Śnięte ryby na zbiorniku Stary Lubliniec

Przedmiotowy zbiornik usytuowany na rzece Wirowa w gminie Cieszanów użytkowany jest głównie przez wędkarzy jako miejsce połowu ryb. Na miejscu pracownicy NW Biłgoraj wspólnie z przedstawicielami PZW potwierdzili, że w strefie przybrzeżnej zbiornika znajduje się około 100 sztuk martwych ryb.

 lubliniec 2

Czasza zbiornika Stary Lubliniec 

Przyczyna śnięcia okazała się tzw. przyducha. Wykonane przez WIOŚ badania laboratoryjne pozwoliły stwierdzić, że zawartość tlenu w wodzie zbiornika wynosi zaledwie 2,1-2,5 mg/l, gdy normalna dawka powinna wynosić minimum 4 mg/l.

W najbliższym czasie zostaną podjęte działania mające na celu zebranie i utylizacje martwych ryb.