W dniu 16 czerwca Fundacja Społeczeństwo Wędkarzy Polskich „Nasze Wody” przesłały do RZGW w Rzeszowie prośbę o podjęcie interwencji w związku z zauważonym obniżeniem poziomu wody na rzece Lubaczówce w miejscowości Radawa. Zgodnie z sugestią Fundacji przyczyną takiego stanu rzeczy może być działalność należącej do PGE Energia Odnawialna elektrowni wodnej usytuowanej na tej rzece.

Radawa1

Rzeka Lubaczówka w Radawie - obniżony poziom wody (Fot. SWP Nasze Wody)

Analogiczne zgłoszenie od przemyskiej delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska  wpłynęło również do Zarządu Zlewni w Przemyślu, który natychmiast zobowiązał właściciela elektrowni do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz przestrzegania warunków pozwolenia wodno prawnego.  

Pracownicy Wód Polskich udali się w teren i potwierdzili niski stan wody w korycie Lubaczówki. Z uzyskanych informacji wynika, że może to mieć związek z trwającym aktualnie remontem jazu, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Wiązownicy.

Radawa2

Rzeka Lubaczówka w Radawie - obniżony poziom wody (Fot. SWP Nasze Wody)

 Po otrzymaniu wyjaśnień od administratora elektrowni, oraz właściciela jazu Wody Polskie dokonają weryfikacji, czy nie doszło do naruszenia warunków określonych w pozwoleniach wodno – prawnych wydanych dla PGE oraz Urzędu Gminy.