Wody Polskie kontynuują prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu podtopień, jakie pojawiają się w ostatnich latach w stolicy Podkarpacia. Mieszkańcy Rzeszowa mierzą się z problemem tzw. powodzi miejskich spowodowanych przez nawalne deszcze. Już na początku czerwca ruszają dwa zadania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Rzeszowa.

„W budżecie Wód Polskich zostało zabezpieczone 7 milionów złotych na wykonanie, jeszcze w roku bieżącym, pierwszej części praz związanych z zabezpieczeniem koryta Strugu w Rzeszowie” – powiedział Przemysław Daca Prezes PGW WP, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 maja w Rzeszowie. 

strug 1

Prezes PGW WP - Przemysław Daca

Spotkanie miało miejsce w rejonie mostu na Strugu przy Alei Generała Władysława Sikorskiego. Jak zaznaczył Prezes Wód Polskich, w czerwcu ubiegłego roku w wyniku nawalnych opadów wezbranie zagroziło Rzeszowowi a wody Strugu sięgały w tym miejscu górnej części mostu, stąd konieczność jak najpilniejszego podjęcia prac inwestycyjnych.

Aktualnie trwają też prace nad kompleksowym zabezpieczeniem przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotował dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej zabezpieczenia przed powodzią zlewni rzek Matysówka i Hermanówka. Na ten cel w tegorocznym budżecie zostało zabezpieczone kolejne 0,5 mln zł.

 

Strug 3

Czerwiec 2020 – most na Alei Sikorskiego - wezbranie na Strugu

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podkreśliła, jak istotne jest bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców stolicy Podkarpacia. Równocześnie złożyła podziękowania za realizowane przez PGW WP inwestycje oraz prace koncepcyjne, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo dla 6 tysięcy osób zamieszkujących południową część Rzeszowa.

Pani Małgorzata Wajda Dyrektor RZGW w Rzeszowie poinformowała, że koncepcja obejmująca zlewnie Matysówki i Hermanówki zostanie opracowana w ramach dużego zadania ujętego w aktualizacji  Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni m.in. rzek Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj (…). Studium obejmie łącznie obszar 2 855 ha, pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże niezbędne do zrealizowania  prace, w tym budowę obwałowań i murów oporowych oraz zbiorników wodnych.

 

strug 2

Dyrektor RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda

„Wykonanie opracowania jest odpowiedzią na zgłaszane przez rzeszowian oczekiwania w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu podtopień występujących szczególnie na obszarze Budziwoja, Białej i Matysówki” – dodała Dyrektor rzeszowskiego oddziału Wód Polskich.

Wykonanie koncepcji planowane jest na koniec listopada 2021 roku i będzie ona stanowiła podstawę do sukcesywnego zlecania kolejnych dokumentacji projektowych dla poszczególnych cieków.