Informacja z 18 maja 2021


Na obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie aktualnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

- 2-go stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni Ropy.

- 1-go stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy ono powiatu gorlickiego oraz powiatów w woj. lubelskim.

Stany wód układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. W zlewni Rzeki Ropy stan ostrzegawczy przekroczony jest na wodowskazie Sękówka w Gorlicach, lecz stan wody obniża się. W ostatnich godzinach nie odnotowano przekroczeń stanu alarmowego. IMGW prognozuje w profilach na Sanie, Wisłoku i Wisłoce utrzymywanie się stanów wody w strefie stanów średnich, jedynie w przekroju Przemyśl na Sanie zakładany wzrost do strefy stanów wysokich. Nie prognozuje się przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych w ciągu najbliższych 3 dni.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administracyjnym RZGW Rzeszów zaobserwowano średnie opady w wysokości 10 mm w zlewni Górnej Wisłoki, oraz poniżej 4 mm w pozostałych zlewniach.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje opady w wysokości 16 mm w zlewniach Sanu – ujście Tanwi i Środkowego Sanu, 12 mm w zlewni Górnego Sanu, 10 mm w zlewni Górnej Wisłoki, 8 mm w zlewniach Górnego Wisłoka i Dolnego Sanu, 6 mm w zlewni Dolnej Wisłoki, 5 mm w zlewni Dolnego Wisłoka.

Zbiorniki przeciwpowodziowe funkcjonują w normalnym trybie pracy i działają zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią dyżury, a służby w terenie stale monitorują sytuację.