W dniu 13 maja około godz. 13.45 Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle PGW WP został powiadomiony przez dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o prawdopodobnym zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi rzeki Ropy. Na miejsce zostali niezwłocznie skierowani pracownicy Zarządu Zlewni w Jaśle w celu zebrania bliższych informacji oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Potwierdzono wyciek zlokalizowany około 50 m powyżej mostu na drodze prowadzącej w kierunku miejscowości Harklowa.

Skolyszyn

Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia

Jednostka PSP zabezpieczyła wyciek zakładając na gruncie opaskę ze słomy, oraz rękaw sorbcyjny w korycie rzeki, wyciek został dodatkowo zneutralizowany sorbentem. Około godziny 14.35, jeszcze w trakcie trwania wizji lokalnej wyciek ustał. Wstępnie podejrzewa się, że przyczyną wycieku mogą być zlokalizowane w tym rejonie stare nieczynne instalacje pokopalniane. O zdarzeniu została poinformowana m.in. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, krośnieński Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.