Pierwszy dzień majowego weekendu był okazją do realizacji licznych akcji i działań edukacyjnych Wód Polskich: #WodyToNieSmietnik, #SzanujWode.


Na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie pracownicy Wód Polskich, w sobotę 1 maja zaangażowali się w dwie realizowane równolegle akcje oczyszczania koryt rzecznych.
Zorganizowana przez Urząd Gminy w Chmielniku akcja sprzątania potoku Chmielnik przyniosła imponujące rezultaty. Wspólnie z mieszkańcami Błędowy Tyczyńskiej, Zabratówki, Woli Rafałowskiej i Chmielnika oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej udało się zebrać aż 10 ton nieczystości i odpadów, które zalegały w dnie i na skarpach 6-cio kilometrowego odcinka tego potoku.

Chmielnik 1

Sprzątanie brzegów potoku Chmielnik


PGW Wody Polskie oprócz udziału swoich pracowników zapewniły również worki, rękawiczki, oraz pokrycie kosztów utylizacji znacznej części zebranych odpadów.
Wspólna akcja stała się okazją do rozmów z mieszkańcami nie tylko o problemie śmiecenia, ale również o postępującej suszy i konieczności retencjonowania wody. Rozmawialiśmy również o działaniach Wód Polskich w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, gdyż w czerwcu ubiegłego roku zlewnia potoku Chmielnik została szczególnie dotknięta tym żywiołem. Najmłodsi wolontariusze, którzy zaangażowali się w zbiórkę nieczystości otrzymali od Wód Polskich upominki i materiały edukacyjne.

Chmielnik 2

Dziesięć ton odpadów zebranych w korycie potoku Chmielnik.


Równolegle, na terenie miasta Krosna Pracownicy tamtejszego Zarządu Zlewni oraz Nadzoru Wodnego wzięli udział w dziewiętnastej edycji akcji „Czysty Wisłok”. Brzegi największej rzeki Krosna sprzątało łącznie około 50 osób, w tym również wędkarze, młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy oraz członkowie krośnieńskiego klubu morsów.

Krosno 1

Uczestnicy akcji „Czysty Wisłok” zrealizowanej na terenie miasta Krosna


Pracami porządkowymi objęto kilka lokalizacji, w tym. m.in. rejon mostu przy ul. Asnyka, tereny wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Szopena, oraz obszar bazaru i ulicy Fredry. Efektem prac było zebranie kolejnych trzech ton śmieci, które nieodpowiedzialne osoby bezrefleksyjnie pozostawiają w korycie Wisłoka.