Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Grzegorz Witkowski, oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Przemysław Daca wzięli udział w przekazaniu placu budowy zadania „Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”,  które odbyło się 25 marca 2019 r. w Zalesiu Gorzyckim.

Roboty budowlane, których zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2020 roku realizowane będą przez konsorcjum trzech polskich firm: Ekomel w Janowie Lubelskim, Zakład Usług Wodno Melioracyjnych i Rekultywacyjnych w Sandomierzu oraz DABI – Budownictwo Specjalistyczne w Ligocie.

Inwestycja polegać będzie na modernizacji czterech odcinków obwałowań na łącznej długości 16,264 km poprzez ich podwyższenie nawet o 1,4 metra, poszerzenie korpusu, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz budowie dróg przywałowych.

Zadanie o wartości 74,8 mln zł finansowane jest ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

W symbolicznym „wbiciu łopaty” obok Ministra Grzegorza Witkowskiego i Prezesa Przemysława Dacy wzięli również udział Parlamentarzyści RP: Senator Janina Sagatowska, Posłowie: Bogdan Rzońca, Rafał Weber i Zbigniew Chmielowiec, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy a także Anna Wicińska Sołtys Zalesia Gorzyckiego.

W dalszej części spotkania zaproszeni Goście udali się do Stalowej Woli, gdzie miała miejsce konferencja w trakcie której pracownicy RZGW w Rzeszowie przedstawili szczegółowo zakres i harmonogram rozpoczynanej inwestycji.         

Zmodernizowana infrastruktury przeciwpowodziowej zwiększy stopień  bezpieczeństwa powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego o powierzchni 9 750 ha, na których zamieszkuje niemal 19 tysięcy osób i zlokalizowanych jest ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz liczne obiekty zabytkowe, przemysłowe i sakralne.

Rozpoczęte zadanie Wisła etap 2 to kolejny etap działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowanych sukcesywnie przez Wody Polskie. W ubiegłym roku zakończono modernizację 10-cio kilometrowego odcinka prawego wału Wisły na terenie miasta Tarnobrzega.

Krzysztof Gwizdak - Rzecznik Prasowy RZGW w Rzeszowie

 

Wystąpienie Pana Przemysława Dacy Prezesa PGW WP

Wystąpienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Przemysława Dacy

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Pani Małgorzata Wajda podpisuje protokół przekazania placu budowy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Małgorzata Wajda podpisuje protokół przekazania placu budowy

Wojewoda Podkarpacki odczytyuje list gratulacyjny od Wicepremier Beaty Szydło

Wojewoda Podkarpacki odczytuje list gratulacyjny od Wicepremier Beaty Szydło

Symboliczne wbicie łopaty

Symboliczne wbicie łopaty